www.metodiky.cz
www.scio.cz
PROJEKT METODIKY
METODIKA VMEGS/1
METODIKA VMEGS/2-4
NÁPADNÍK
OBJEDNÁVKA
 

PROJEKT METODIKY.CZ
POMÁHÁME UČIT PODLE ŠVP

 
Metodiky.cz jsou novým projektem společnosti scio.cz, kterým se snažíme pomoci všem pedagogům ze základních a středních škol při rozvíjení klíčových kompetencí ve výuce a zavádění průřezových témat do praxe.
Hlavním cílem je vytvářet kompletní návody – „recepty“ na jejich zařazení do výuky.
 
Výhody metodik společnosti scio.cz
 • získáte kompletní návody pro výuku průřezových témat a rozvoje klíčových kompetencí 
 • ke každé knížce dostanete vstup na osobní internetové stránky, kde naleznete připravené pracovní listy a bonusové aktivity přímo do hodin 
 •  všechny metodiky připravují autoři s rozsáhlými zkušenostmi, vše je pečlivě ověřeno na školách 
 •  to, co v knihách najdete, budete moci rovnou v hodinách použít!
 
Jak se dostanete na své osobní stránky?
 • Na 2. straně obálky vaší publikace najdete Vaše osobní registrační číslo.
 • Při prvním vstupu je nutné se registrovat a toto číslo použít.
 • Při každém dalším vstupu se budete již přihlašovat pod Vašimi zvolenými údaji.
 • Na Vašich stránkách se zobrazují všechny Vámi zakoupené metodiky.
 • Můžete tisknout všechny pracovní materiály zde umístěné, kromě textu samotné publikace.
Lze si koupit tištěné publikace bez internetové podpory?
 • Internetová podpora je samostatně neprodejná, zrovna tak knížku nelze koupit bez internetu. V rámci ceny získáte vytištěnou publikaci formátu A4 a vstup do internetového rozhraní.
 
Co připravujeme?
 • Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Vychází na podzim 2006.
 • Metodika Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech – 2.–4. díl. Vychází do konce školního roku 2006/2007.