www.metodiky.cz
www.scio.cz
PROJEKT METODIKY
METODIKA VMEGS/1
METODIKA VMEGS/2-4
NÁPADNÍK
OBJEDNÁVKA
 
VMEGS II.

Metodika pro průřezové téma
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

2.–4. díl
 
Další díly navazují na 1. díl, ale obsahují již konkrétní návrhy aktivit, projektů a dalších námětů pro realizaci průřezového tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Jednotlivé díly se soustředí vždy na jeden tematický okruh a na jiné formy realizace.
 
Autory jsou Regina Dlouhá, Petr Chára, Ondřej Nádvorník a Jiří Trunda.
 
Ke každé publikaci dostává čtenář vstup na osobní internetové stránky, kde najde pracovní listy a další materiály k aktivitám připravené k tisku.
 
vydání 2.–4. dílu Metodik bylo prozatím pozastaveno
formát: A4
počet stran: každý díl 50 stran
cena za 1 díl: 120 Kč
cena celkem (všechny 4 díly): 480 Kč

Obsah:

2. díl: Evropa a svět nás zajímá; integrace do předmětů, dlouhodobý projekt
3. díl: Objevujeme Evropu a svět; samostatný předmět, krátkodobý projekt, aktivity do různých předmětů
4. díl: Jsme Evropané; integrace do jednoho předmětu, aktivity do různých předmětů