www.metodiky.cz
www.scio.cz
PROJEKT METODIKY
METODIKA VMEGS/1
METODIKA VMEGS/2-4
NÁPADNÍK
OBJEDNÁVKA
 
VMEGS I.

METODIKA PRO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)

1. díl: Jak začlenit průřezové téma do ŠVP
1. díl metodiky, která chce učitelům pomoci při realizaci průřezových témat, se soustřeďuje na aktuální problém: jak začlenit průřezové téma do školních vzdělávacích programů. Metodika je určena všem, kdo pracují s RVP pro ZV, především tedy učitelům základních škol a víceletých gymnázií.
 
V tomto díle najdete postup začlenění průřezového tématu krok za krokem. Postup je názorně předveden na tématu Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, ale je obecně možné jej použít pro jakékoliv průřezové téma. Krok za krokem ukazuje, kdy se v procesu přípravy ŠVP tématy začít zabývat, jak dále postupovat, jak vytáhnout hlavní myšlenky tématu, jak formulovat konkrétní cíle, vybrat vhodné formy. Co je podstatné, publikace propojuje důležité teoretické zázemí s příklady a ukázkami. Je tak podrobným praktickým návodem a inspirací zároveň a výrazně usnadní práci na ŠVP.
 
Autory jsou zkušení lektoři globální výchovy a tvorby ŠVP: Regina Dlouhá, Petr Chára, Ondřej Nádvorník a Jiří Trunda.
 
Ke každé publikaci dostává čtenář vstup na osobní internetové stránky na, kde najde pracovní listy a další materiály k aktivitám připravené k tisku.
 
 
1. díl vyšel v listopadu 2006
formát: A4
počet stran: 50
cena: 120 Kč
 
V publikaci jsou využity zkušenosti ze vzdělávacího programu Varinaty, který realizuje Člověk v tísni při ČT, o.p.s.
Varianty   Člověk v tísni
Garant publikace: Výzkumný ústav pedagogický, Praha
Varianty

Obsah:

1.část: Průřezová témata v ŠVP
Průřezová témata - jejich smysl a místo v ŠVP
Jak začít
Členění průřezových témat
Možnosti začlenění průřezových témat do ŠVP
2.část: Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (VMEGS)
Smysl průřezového tématu VMEGS
Stanovení cílů a učiva průřezového tématu VMEGS
Metody naplňování formulovaných cílů
Hodnocení dosažení cílů
3.část: Začlenění VMEGS do ŠVP
Postup začlenění krok za krokem
Ukázka začlenění tematického okruhu do ŠVP