www.metodiky.cz
www.scio.cz
PROJEKT METODIKY
METODIKA VMEGS/1
METODIKA VMEGS/2-4
NÁPADNÍK
OBJEDNÁVKA
 
nápadník

Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce

Snahou Nápadníku je pomoci všem učitelům s rozvojem klíčových kompetencí ve výuce. Po zodpovězení základních otázek týkajících se klíčových kompetencí se v Nápadníků věnujeme tomu, jak název knihy napovídá: jak vyučovat, abychom rozvíjeli klíčové kompetence? Kromě teoretického výkladu obsahuje přes 100 podrobných návrhů aktivit, které vám při zařazení do výuky pomohou rozvíjet jednotlivé klíčové kompetence žáků a studentů. Každý uživatel navíc k publikaci dostává přístup do internetového prostředí, kde jsou připravené pracovní listy - ty si můžete rovnou vytisknout do hodin.

Nápadník využijí učitelé všech předmětů ze základních i středních škol. Když budete naší knihou listovat, zjistíte, že je to vlastně taková kuchařka. Plná receptů, jak rozvíjet klíčové kompetence a napomoci žákům zapamatovat si látku. Plná receptů, které vám dají kompletní návod a podklady na připravení hodiny.

Aktivity tvoří a na školách testuje tým odborníků, kteří dbají na to, aby aktivity zároveň sloužily k co nejefektivnějšímu předávání učiva. Vychází na podzim.

formát: A4
počet stran: 200
cena: 480 Kč

Vychází na podzim.

Obsah:

Část A:
1. Proč učit nápaditě
2. Klíčové kompetence
Na prvním místě klíčové kompetence
Kompetence, které zůstanou
Rozvoj klíčových kompetencí
3. Strategie vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí
Přijít na kloub paměti
Bezpečné prostředí ve třídě
Zvládnout rozdíly mezi žáky
Není hloupých žáků
Kooperativní vyučování
4. Metody aktivního vyučování
Charakteristika metod aktivního vyučování
Jak dávat žákům zpětnou vazbu
Výhody a nevýhody aktivního učení pro učitele
Stanovování výukových cílů - Bloomova taxonomie
Třífázový model učení
Než začnete
Část B
1. Klíčová kompetence k učení
Krátké aktivity
Pětilístek (Cinquains)
Slovní tenis
Bingo
Pamětní tabule
Řízené poznámky
Aktivity
Filtr
Pyramida
Myšlenkové mapy
Přeměna
Výukový plakát
I.N.S.E.R.T.
Hon na vědomosti
Generátor otázek
Slovní softbol
Dokumentární film
Zvědaví badatelé
Škola budoucnosti
Živý obraz
Krok za krokem
Mnemotechnika
Projekty
Přijel cirkus
Vědecká konference
2. Klíčová kompetence k řešení problémů
Krátké aktivity
Pexeso
Oříšky - Kolik je tu čtverců?
Oříšky - Jak je pospojovat?
Co mám na zádech
Hádej kdo
Černá ovce
Protiklady se přitahují
Logický řetěz
Problém naruby
Pravda nebo lež
Kvarteto
Aktivity
Brainstorming
Případová studie
Pomóóóóóc, kdo mi pomůže?
Spojování
Brainpool
Analogie
3. Klíčová kompetence komunikativní
Krátké aktivity
Putovní mikrofon
Podomní prodejce
Obhajoba
Jazyk dělá člověka
Svědci události
Řekni to jinak
Aktivity
Diskuse
Volební kampaň
Záda k zádům
Debata
Akvárium se zlatou rybkou
Kolotoč
R/A/F/T
Kostka
Učíme se naslouchat
4. Klíčová kompetence sociální a personální
Krátké aktivity
Komunitní kruh
Kdo bych byl, kdyby
Aktivity
Sabotáž
Na scénu
Firma táhne za jeden provaz
Tiché puzzle
Fotbal ve třídě
Míchané skupiny
Detektivové
Před uzávěrkou
Manufaktura
5. Klíčová kompetence občanská
Krátké aktivity
Palec nahoru
Vykřikovací karty
Aktivity
Můj názor
Posuzování
Cestovka
Jak se žije u...
Reportér z Timesů
Projekt
Průzkum veřejného mínění
6. Klíčová kompetence pracovní
Aktivity
Vernisáž
Burza
Rozhodování
Projekty
Termíny
Jaká je tvá práce?
Podnikatelský záměr